messager
 
เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง
โทร : 092-3748777
นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง
โทร : 092-3748777
นายอาคม ธนูทอง
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง
โทร : 089-5812845
นายอาคม ธนูทอง
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง
โทร : 089-5812845
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอต้อนรับคณะกรรมการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[18 มิถุนายน 2567]
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดพุงลดโลกตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมฟ้าใสโรงพยาบาลสำโรง[13 มิถุนายน 2567]
การทวนสอบโครงการทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสำโรง[13 มิถุนายน 2567]
โครงการมองโลกสดใส ใส่ใจดวงตาผู้สูงอายุ[12 มิถุนายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
สื่อประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการE-Service
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
การให้บริการและการปฏิบัติงาน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder คู่มือประชาชน

สถิติ sitemap
วันนี้ 77
เดือนนี้1,637
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)46,311
ทั้งหมด 247,414


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลสำโรง