เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
นายอนุชา ศรีพลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 096 - 9173530
นางสาวจันทร์จิรา ปรีวิลัย
วิศวกรโยธา
โทร : 094 - 5856784
น.ส.นิชาดา จันทร์เพ็ญ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 086 - 4133679
นางกนกวรรณ มีปัญญา
คนงานทั่วไป (ผู้มีทักษะด้านระบบประปา)
โทร : 089 - 7162608
นายจันดี ดวงชนิตย์
ผช.จพง.ประปา
โทร : 061 - 9654957
นายกฤษฎา ปัญญานุภาพ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร : 099 - 0708886
นายศักรินทร์ ภูขมัง
ผช.นายช่างสำรวจ
โทร : 064 - 0937279


× เทศบาลตำบลสำโรง