เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางอรพิน ดอกดวง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084 - 8265949
น.ส.รัชนี ทองวันดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 085 - 0588261
น.ส.รัณรัตน์ วงศ์นามเถาว์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 066 - 1495429
นายชาคริสต์ ศรเขียว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 098-1023457
นางอุบลรัตน์ ใจภักดี
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 063 - 7655624
นางอัจฉรา คุลธิ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 089 - 7226963
นางสยุมพร เคนมี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 095 - 6094019
น.ส.ศริญญา ทาคำห่อ
คนงานทั่วไป
โทร : 093 - 3807357


× เทศบาลตำบลสำโรง