เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลสำโรง เรื่องผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ที่ 8 - บ้านหว้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล้ก พร้อมเสริมผิวจรจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ที่ 8 - บ้านหว้าน หมู่ที่2 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รับฟังคำวิจารย์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ 8 - บ้านหว้าน หมู่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยแฝก (ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตำบลสำโรง ปากคลองกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร ลึกจากระดับเดิม 3 เมตร เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยผับ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านหว้าน หมู่ที่ 2 - บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยแฝก (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยแฝก(ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน)บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสำโรง ปากคลองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร ลึกจากระดับเดิม ๓ เมตร เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยแฝก (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง ปากคลองกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร ลึกจากระดับเดิม 3 เมตร เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยแฝก (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกวดราคาจ้าง การจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยแฝก (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด)บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยผับ(ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านหว้านหมู่ที่ 2 บ้านสำโรงหมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง ปากคลองกว้างไม่น้อย 12 เมตร ยาวรวม 1,800 เมตร ลึกจากระดับเดิม 1เมตรเทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศจ้างกลางก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยผับ (ด้วยธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด) บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5


× เทศบาลตำบลสำโรง