เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดบ้านผับแล้ง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี [9 พฤษภาคม 2566]
พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [6 พฤษภาคม 2566]
โครงการช่วยเหลือผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี โดยกรมการปกครอง อำเภอสำโรง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2 พฤษภาคม 2566]
13เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสำโรง นายสมศรี สิมาวัน นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเป็นประธานเปิดงานโครงการ โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ... [13 เมษายน 2566]
เทศบาลตำบลสำโรง ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนในพื้นที่ตำบลสำโรง เข้าร่วมโครงการโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 07.30 ณ ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรง [11 เมษายน 2566]
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรี ณ เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลสำโรง [7 เมษายน 2566]
4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 พิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี... [4 เมษายน 2566]
สำนักงาน เทศบาลตำบลสำโรง ในระหว่างวันที่ 15-21กุมภาพันธ์ นายสมศรี สิมาวันวัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำโรง ได้ดำเนินงานโครงการการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดทำทั้งขยะอินทรีย์ในครัวเรือน [27 มีนาคม 2566]
22 มีนาคม 2566 วัน อปพร." วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้กำหนดไว้เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [24 มีนาคม 2566]
17 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสมศรี สิมาวัน นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง มอบหมายให้ นายบัวไข ชาบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง... [17 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 95 รายการ)


× เทศบาลตำบลสำโรง