เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สมาชิกสภา
นายเรืองศักดิ์ โคตะสา
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 084-3543054
นายสมปอง ธาราศรี
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 094-4083337
นายคำมี จันทะบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 094-9091059
นายทองมาก ธาถาวร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-0136491
นายประเสริฐ เจริญทัศน์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 099-0737528
นายมนูญ วงษ์ชาลี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 086-8756632
นายทศพล ธุสาวัน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 099-4590676
นายสายยัน นันทบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 061-1691631
นายสุรพล อรรคธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 099-3823695
นายบัวลี อารีกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-7306438
นายพรเทพ ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 087-8756903
นางสุมารินทร์ โสมา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-8799451
นางสายสมร บุดดีภักดิ์
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 089-4269491


× เทศบาลตำบลสำโรง