เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอาคม ธนูทอง
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-5812845
นายกฤษฏา ฉันทานุมัติ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 063-7716556
นางหทัยกาญจน์ วันแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061 - 2698593
นางอรพิน ดอกดวง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-8265949
นายอนุชา ศรีพลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 096-9173530
นายนันทวัตน์ สิมาวัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-7306520


× เทศบาลตำบลสำโรง