เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา
นายนันทวัตน์ สิมาวัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081 - 7306520
น.ส.รักษิณา นีละเสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 085 - 8600747
นางกัญชุชญา แก้วคำชาติ
ครู.คศ.๒
โทร : 089 - 6273398
นางนภาลัย บุญศรี
ครู.คศ.๒
โทร : 081 - 8788564
นางรวงทอง โถตบุตร
ครู. คศ.๒
โทร : 096 - 3763540
นางสายใจ จันทร์เพ็ญ
ครู.คศ.๒
โทร : 089 - 2827551
นางลัดดาทิพย์ สุทธิกุล
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 095 - 6104404
นายเสกสรรค์ นาคำมูล
ผช.นักวิชาการศึกษา
โทร : 099-0210999
นางศิรดา ปัญญานุภาพ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 061 - 0318482
นายโยธิน ภูขมัง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 087 - 4563926
น.ส.รัชนีวรรณ สิมมา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 065 - 1235401
น.ส.วรรณา สิมาวัน
ผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
โทร : 091 - 8277642
น.ส.จิรนุช กัลยาทอง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
โทร : 091 - 4672120
น.ส.นพินกานย์ จันทร์โสภา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093 - 0805619


× เทศบาลตำบลสำโรง