เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ที่ ๘ - บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566)
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเงื่อนไขเลขที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ที่ ๘ - บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ที่ ๘ - บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีการคัดเลือก grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview288
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview269

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× เทศบาลตำบลสำโรง