messager
 
เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ที่ ๘ - บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ที่ ๘ - บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ที่ ๘ - บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง รายละเอียด ๑. งานก่อสร้างไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๒.๕๐ ตารางเมตร ๒. งานเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๕๒.๕๐ ตารางเมตร ๓. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร ยาวรวมอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗๗๕ เมตร เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ที่ ๘ - บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง รายละเอียด ๑. งานก่อสร้างไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๒.๕๐ ตารางเมตร ๒. งานเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๕๒.๕๐ ตารางเมตร ๓. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ เมตร ยาวรวมอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗๗๕ เมตร เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านแคน - บ้านหว้าน ทางหลวงท้องถิ่น อบ.4098) บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. พร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำ คสล.(ถนนสายบ้านแคน - บ้านหว้าน ทางหลวงท้องถิ่น อบ.4098) บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการขุดลอกลำห้วยผับ(ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด)บ้านหว้านหมู่ที่ ๒ -บ้านสำโรงหมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรง ปากคลองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ยาวรวม ๑,๘๐๐ เมตร ลึกจากระดับเดิม ๓ เมตรเทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed โครงการขุดลอกห้วยแฝก(ด้วระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด)บ้านนาเจริญหมู่ที่๑๑ ตำบลสำโรง ปากคลองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร ลึกจากระดับเดิม ๓ เมตร
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลสำโรง