เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

น้ำประปา ม.๕ น้ำไม่ไหลจ้า

จะรีบแก้ไขให้โดยเร็วครับ

(โดย:- เขียนเมื่อ:26 มกราคม 2566)

ยายอยู่บ้านอายุ70กว่าปีจะได้เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละเท่าไหร่

700บาทครับ

(โดย:- เขียนเมื่อ:06 พฤษภาคม 2565)

เงินอุดหนนเด็กแรกเกิดจ่ายให้เด็กกี่ปีถึงกี่ปี

แรกเกิดถึงหกปีครับ

(โดย:- เขียนเมื่อ:06 พฤษภาคม 2565)

เทศบาลยังรับแจ้งวัวตายจากโรคคลัมปีสกินไหม?

ยังรับคะถึงเดือนมีนาคม 2565 คะ

(โดย:- เขียนเมื่อ:21 ธันวาคม 2564)

ชำระภาษีโรงเรือนช่วงพักเที่ยงได้ไหมครับ ?

ได้ครับ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ไม่พักกลางวันครับ

(โดย:- เขียนเมื่อ:21 ธันวาคม 2564)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ออกวันไหนคะ ?

ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน ครับ

(โดย:ประชาชน เขียนเมื่อ:21 ธันวาคม 2564)

6 รายการที่ดำเนินการแล้ว× เทศบาลตำบลสำโรง