เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
photo ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงและนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลสำโรง