ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร Canon G2010 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง