ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน้าบ้านายบุญจันทร์-บ้านนายบรรจง หมู่ 11 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง