ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง