ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง