ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง