ชื่อเรื่อง : ซื้อเหรียญรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง