ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี (ถนนสายสำโรง-โนนทรายน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง