ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จำเป็นในการเล่นเกมส์และทำกิจกรรมอื่น ๆ ใน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง