ชื่อเรื่อง : จ้างปลดเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟที่หลุดจากเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง