ชื่อเรื่อง : ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 2 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง