ชื่อเรื่อง : ซื้อถังอลิเมท จำนวน ๑๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง