ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน ๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง