เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
การขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุน ระหว่าง วัด และ ชุมชนให้มีความสุขยั่งยืนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทหารลาดกระบัง และ การบูรณาการขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village ) จังหวัดอุบลราชธานี ใน กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 ณ วัดบ้านหว้าน ตำบลสำโรง ที่ผ่านมา วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสมศรี สิมาวัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำโรง และ นายระพิน แก้วคำชาติ รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรง พร้อมคณะสำนักปลัด เทศบาลตำบลสำโรง ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย โอกาสผู้พิการ และเด็กแรกเกิด ในพื้นที่ตำบลโรงเขตความรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลสำโรงทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลสำโรง