messager
 
เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
13เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสำโรง นายสมศรี สิมาวัน นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเป็นประธานเปิดงานโครงการ โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
รายละเอียด : 13เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสำโรง นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสำโรงเป็นประธานเปิดงานโครงการ โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมี นายสมศรี สิมาวัน นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเป็นผู้กล่าวรายการวัตถุประสงค์โครงการและเพื่อให้บุคลากรร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีรถน้ำดำหัวและประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ ทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสืบไป ทั้งนี้มีรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลสำโรง ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานโครงการ โดย สำนักปลัดเทศบาลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลสำโรง